Anna Öqvist

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Läs mer om Anna Öqvists forskning på Luleå tekniska universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge