Annelie Brorsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Avd för ortopedi

Läs mer om Annelie Brorsson och hennes forskning på Göteborgs universitets webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Fokus på rehab när hälsenan brister
Nyckelord: