Annika Österberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Läs mer om Annika Österbergs forskning på Linköpings univeristets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Osäker väg tillbaka efter korsbandsskada