Arne Astrup

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Köpenhamns universitet, Institute of Sport och näringslära

Läs mer om Arne Astrup på Köpenhamns universitet webbsida.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Kan kolhydrater omvandlas och lagras som fett?