Arne Rosendal Hansen

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer om Arne Rosendal Hansen på Linneuniversitetet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Vi tar pulsen på polisen
Utmaningar ger utveckling
Nyckelord: