Åsa Tugetam

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linnéuniversitetet, Institutionen för idrottsvetenskap
Läs mer om Åsa Tugetams forskning på Linnéuniversitetets webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Stor potential i gymträning för äldre
Nyckelord: