Astrid Schubring

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborg universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Läs mer om Astrid Schubrings forskning på Göteborgs universitets webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Inga artiklar än så länge