Bengt Larsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer om Bengt Larsson på Gymnastik- och idrottshögskolan webbsida.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Ungdom - fritid - idrott