Bente Klarlund-Pedersen

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Köpenhamns universitet

Läs mer om Bente Klarlund-Pedersens forskning på Köpenhamns universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Immunsystemet och fysisk aktivitet