Björn Aasa

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Läs mer om Björn Aasa och hans forskning på Umeå universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Krafttag ska stoppa styrkelyftarnas skador