Björn Äng

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)
Läs mer om Björn Ängs forskning på Karolinska Institutets webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Inga artiklar än så länge