Britta Thedin Jakobsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan, Kultur och lärande
Läs mer om Britta Thedins forskning på GIH:s webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge