Carl Johan Sundberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3

Läs mer om Carl Johan på Karolinska institutet webbsida.