Cecilia Åkesdotter

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan, Prestation och träning

Läs mer om Cecilia Åkesdotter och hennes forskning på GIH:s webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Elitens osynliga ohälsa
Nyckelord: