Cecilia Stenling

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Pedagogiska institutionen

Läs mer om Cecilia Stenlings forskning på Umeå universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Barnidrotten reproducerar sociala skillnader
Nyckelord: