Charlotte Häger

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Läs mer om Charlotte Hägers forskning på Umeå universitets webbplats.

 

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Inga artiklar än så länge