Erik Backman

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Högskolan Dalarna, Idrotts- och hälsovetenskap

Läs mer om Erik Backmans forskning på Högskolan Dalarna webbplats.