Eva-Carin Lindgren

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Läs mer om Eva-Carin Lindgrens forskning på Göteborgs universitets webbplats.