Eva Linghede

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer om Eva Linghedes forskning på Gymnastik- och idrottshögskolans webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Att tiga är inte alltid guld