Fredrik Isakson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Läs mer om Fredrik Isakson på Stockholm universitet webbsida.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Coola idoler och hjälpsamma förebilder