Fredrik Miegel

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier

Läs mer om Fredrik Miegel på Lunds universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
En sociolog går på gym