Fredrik Schoug

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier

Läs mer om Fredrik Schougs forskning på Lunds universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Om behovet av att inta scenen