Frida Björkman

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer om Frida Björkmans forskning på Gymnastik- och idrottshögskolans webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Antiinflammatoriska medel troliga storsäljare i OS