Ghazi Shukur

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linnéuniversitetet, Institutionen för nationalekonomi och statistik

Läs mer om Ghazi Shukur på Linnéuniversitetet webbsida.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
(När) ska man byta tränare?