Gustaf Rönquist

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan, Fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer om Gustaf Rönquist forskning på Gymnastik- och idrottshögskolan webbsida.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Äldre blir starkare av Hälsoprojektet