Guy Madison

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Psykologiska institutionen

Läs mer om Guy Madisons forskning på Umeå universitets webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Musikens positiva kraft
Nyckelord: