Håkan Appelblad

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Institutionen för geografi och ekonomisk historia

Läs mer om Håkan Appelblads forskning på Umeå universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Vindelälvsloppet – en avspegling av löparvågen