Hanna Isaksson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Lunds universitet, Biomedicinsk teknik Building Bone Killing Bugs

Läs mer om Hanna Isaksson och hennes forskning på Lunds universitets webbplats

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Inga artiklar än så länge