Hans Lundberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap

Läs mer om Hans Lundberg forskning på Linnéuniversitetet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Arenainvesteringar i Sverige
Nyckelord: