Hans Rosdahl

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan, Prestation och träning

Läs mer om Hans Rosdahls forskning på Gymnastik- och idrottshögskolans webbplats.