Henrik Zetterberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Läs mer om Henrik Zetterbergs forskning på Göteborgs universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Orsakar amatörboxning hjärnskador?