Inger Björck

Telefon:
E-post:
Lärosäte:
Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Glykemiskt index - Ett sätt att "ranka" livsmedel