Inger Ekman

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Tränade och otränade kvinnors hjärtfunktion