Jan Henriksson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Läs mer om Jan Henriksson på Karoliska institutet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Forskning om sambandet kroppsaktiviteter och hälsa
Nyckelord: