Jenny Isberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Högskolan Dalarna, Idrotts- och hälsovetenskap

Läs mer om Jenny Isbergs forskning på Högskolan Dalarnas webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Träningen som ger spelarna knäkontroll