Jenny Jacobsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Läs mer om Jenny Jacobssons forskning på Linköpings universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Kartläggning ska minska friidrottens alla skador