Joakim Holmberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Läs mer om Joakim Holmberg forskning på Linköpings universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Nyckelord: