Johan Arnegård

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan, Fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer om Johan Arnegårds forskning på Gymnastik- och idrottshögskolans webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Äventyrsidrott och äventyrsidrottare