Johan Hvenmark

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap

Läs mer om Johan Hvenmark och hans forskning på ESH:s webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Medlemmarnas arbete oumbärligt för föreningar