Johan Kärrholm

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avd för ortopedi

Läs mer om Johan Kärrholm forskning på Göteborgs universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Knäledens rörelsemönster och laxitet