Johan Paulin

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Psykologiska institutionen

Läs mer om Johan Paulins forskning på Umeå universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Musikens positiva kraft