Jón Karlsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för ortopedi

Läs mer om Jón Karlssons forskning på Göteborgs universitets webbplats.