Jonas Ahnesjö

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer om Jonas Ahnesjös forskning på Linnéuniversitetets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Ledare tveksamma till styrketräningsråd för barn
Nyckelord: