Jonas Almqvist

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Läs mer om Jonas Almqvists forskning på Uppsala universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna