Jonas Burén

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Institutionen för kostvetenskap

Läs mer om Jonas Buréns forskning på Umeå universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Motionärer och elit har samma koll på kosten