Jonas Isberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för ortopedi

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Studie pekar på fördelar med tidig operation
Nyckelord: