Jonny Hjelm

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Läs mer om Jonny Hjelms forskning på Umeå universitets webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Fotboll åt alla!
Är tävlan livet?