Jyri Backman

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Malmö högskola, Idrottsvetenskap

Läs mer om Jyri Backmans forskning på Malmö högskolas webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Nyckelord: