Kalle Jonasson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Malmö högskola, Idrottsvetenskap

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Klungfotbollens kön
Fler stannar men färre börjar?