Karin Robertsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap

Läs mer om Karin Robertsson och hennes forskning på Ersta Sköndal högskolas webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Medlemmarnas arbete oumbärligt för föreningar